Επισκέψεις σχολείων

Το πρόγραμμα «Ελληνική υποδομή αυτόνομων παρασυρόμενων πλωτήρων ARGO για την παρατήρηση των ωκεανών-ΑΡΓΩ» και η υποδομή Ελληνική ΑΡΓΩ-Greek Argo παρουσιάζονται στους μαθητές σχολείων που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Ανάβυσσο Αττικής.